Gedragswetenschapper vrouwenopvang en jongerenopvang

Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en je kunt flexibel zijn in wanneer je werkt. Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen, waarbij je ook ruimte en autonomie voor medewerkers en cliënten laat. Jouw vaardigheden halen het beste in mensen naar boven. Wij hebben een

vacature Gedragswetenschapper
Vrouwenopvang en Jongerenopvang
16 uur per week
Spijkenisse

met de mogelijkheid voor urenuitbreiding binnen Enver

Wat ga je doen als gedragswetenschapper
Als Gedragswetenschapper lever je een inhoudelijke bijdrage aan het hulpverleningsproces van de Vrouwenopvang en de Jongerenopvang door het adviseren en ondersteunen van de uitvoerende medewerkers. Jij biedt de begeleiders inhoudelijke ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Je geeft hen gevraagd en ongevraagd advies bij casuïstiek tijdens consultaties en casuïstiekbesprekingen. Op indicatie ben je aanwezig bij gesprekken tussen de begeleider en het cliëntsysteem om je kennis en vaardigheden ondersteunend in te zetten. Daarnaast geef je mede richting aan methodiek- en beleidsontwikkeling. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de hulp.

Vrouwenopvang in Spijkenisse
De vrouwenopvang richt zich op vrouwen en mannen (met hun kinderen), die in verband met geweld gevlucht zijn uit de thuissituatie. Zij kunnen maximaal één jaar in een gemeubileerde huurwoning van de Vrouwenopvang verblijven, wanneer zij zelf geen woonruimte hebben. De vrouw of man en de eventuele kinderen krijgen begeleiding van een ambulant hulpverlener. Het doel is dat zij (of hij) weer grip op zijn leven krijgt en zelfstandig verder kan. Er zijn crisisplaatsen voor vrouwen uit Spijkenisse, de regio Nissewaard/ Zuid-Hollandse eilanden. De begeleiding kan bestaan uit: ambulante begeleiding, opvoedondersteuning, psychosociale ondersteuning en ondersteuning bij het verkrijgen van werk, opleiding en/of uitkering, een school voor de kinderen en nieuwe woonruimte. In de begeleiding is veel aandacht voor het realiseren van persoonlijke toekomstwensen en het (re)activeren van het sociale netwerk.

Jongerenopvang in Spijkenisse
De jongerenopvang biedt opvang aan jongeren en jongvolwassenen (18 – 28 jaar) die dreigen dak- en thuisloos te worden of dit al zijn en begeleiding krijgen bij het proces van resocialisatie. Ze worden planmatig, doelgericht en methodisch onderbouwd en zodanig begeleid dat ze binnen 9 tot 12 maanden weer zo goed mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. We werken met de Krachtwerk methodiek. Na uitstroom krijgen de jongeren nog een aantal maanden nazorg.

Het team gedragswetenschappers
Voor feedback en inhoudelijk overleg kun je gebruik maken van het team van gedragswetenschappers binnen Enver. De kwaliteiten van je collega gedragswetenschappers zijn creatief, out of de box denkend, vernieuwend, enthousiast, ondernemend, besluitvaardig, oplossingsgericht, gericht op verbinden.

Jouw profiel als gedragswetenschapper jongerenopvang en vrouwenopvang
• academisch diploma Orthopedagogiek of Psychologie.
• master registratie bij het SKJ of je voldoet aan de voorwaarden.
• ervaring in het coachen en begeleiden van collega’s en het begeleiden van intervisie.
• tenminste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
• flexibel, stressbestendig en een groot relativeringsvermogen.
• ervaring in volwassenenzorg is een pré.
• kennis van systeemgericht werken, traumagericht werken en interventies gericht op verbetering van hechting
• kennis van de richtlijnen in de jeugdzorg en psychiatrische ziektebeelden.

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdzorg.
• in eerste instantie een arbeidsovereenkomst een jaar in de functie van Gedragswetenschapper B
• salarisschaal 11, minimaal € 3.115,- en maximaal € 4.707,- bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van relevante werkervaring
• opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
• eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand) en 8% vakantiegeld
• 200 verlofuren op fulltime basis
• reiskostenvergoeding
• scholingsbudget, onbeperkt e-learning via GoodHabitz, intervisie
• fietsenplan
• collectieve ziektekostenverzekeringen en maandelijkse tegemoetkoming van E 20,- op aanvullende ziektekostenverzekering
• vergoeding van de kosten voor een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag

Informatie over de vacature
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Mieke Francken, afdelingsmanager, telefoon 06- 42037278.

Solliciteren op de vacature gedragswetenschapper
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 1 januari a.s. uploaden via de solliciteer direct knop.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Trefwoorden: parttime, vacature, gedragswetenschapper, orthopedagogiek, orthopedagogisch, gedragswetenschappen, psycholoog, psychologie, Spijkenisse, Nissewaard, volwassenenzorg, jongerenopvang, vrouwenopvang, vechtscheiding.

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl