Stage jeugdzorgwerker behandelgroep Gouda

Ben jij iemand die energie krijgt van samenwerken binnen een team, sta jij stevig in je schoenen en ga jij een uitdaging niet uit de weg? Dan is dit deze stageplaats voor jou. Op behandelgroep de Taling in Gouda is geen dag hetzelfde! Solliciteer op www.enver.nl

Stage Jeugdzorgwerker
behandelgroep Gouda
28 – 32 uur per week
Per februari 2019, voor 10 maanden

Wat ga je doen als stagiair jeugdzorgwerker behandelgroep
Jij zal worden opgeleid om de functie van jeugdzorgwerker C uit te oefenen. In het begin zal het veel meekijken zijn. Jij neemt de theorie vanuit school tot je en samen koppelen we dit aan de praktijk. Als jeugdzorgwerker C begeleid jij de groep en zorg je voor een veilig en positief leef- en woonklimaat. De zelfstandigheid van de jongeren staat centraal.

Het leukst aan deze baan is de afwisseling tussen organiseren, begeleiden en samen werken met zowel de jongeren als het netwerk. De groep bestaat uit een divers aantal jongeren, zowel meiden als jongens. Elke jongere werkt aan zijn/haar eigen proces met eigen afspraken en doelen. Vanuit de visie van Enver werken we samen met de jongeren en binnen de kaders is er ruimte voor jouw eigen inbreng als professional. Zeker nu we als team onze focus leggen op de effectiviteit van de hulpverlening en samen kijken hoe het nog beter kan. Jouw feedback kan dus heel waardevol zijn voor de toekomst van de behandelgroep. Mede door deze werkwijze en de verschillende diensten blijft het werk afwisselend en uitdagend.

Ook kan het zijn dat er crisis kan ontstaan. Dat vraagt wel wat van je als begeleider.
Vanuit een betrokken en betrouwbare werkhouding lever je een bijdrage aan de doelen van de jongeren. Van een aantal jongeren ben je het aanspreekpunt. Samen met de jongere, zijn ouders en zijn ingebrachte mentor(JIM) stel je het (gezinsgerichte) werkplan op. Je ondersteunt en begeleidt de jongere bij de uitvoering hiervan en je hebt contact met de ingebrachte mentor, de ouders/verzorgers, de aanmelder, andere hulpverlenende instanties die betrokken zijn. Je denkt actief mee over de toekomst van de jongere en de te bewandelen route. Je werkt op roosterbasis (dag-, avond-, slaap, weekenddiensten en feestdagen).

Behandelgroep De Taling in Gouda
Behandelgroep De Taling is gevestigd aan de Roerdompstraat in Gouda. Er verblijven gemiddeld 8 jongeren vanaf 15 jaar. Het doel van de behandeling is om terug naar huis te gaan of zelfstandig gaan wonen in samenwerking met het netwerk. Wij streven er naar om een jongere zo kort mogelijk op een behandelgroep te laten verblijven. Hier is contact met netwerk en/of het gezin van belang. Samen zullen we met de jongeren werken aan de doelen en zijn toekomstperspectief. We stralen dan ook zo veel mogelijk uit dat de jongere een thuis blijft houden en wij tijdelijk ingezet kunnen worden, gericht op de doelen die er zijn.
Wij worden getraind om door middel van de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) aan de slag te gaan. Belangrijk is dat jij een stapje terug doet en de jongere en zijn JIM ruimte geeft, zodat zij de regie houden. Onze basishouding is vertrouwen in de kracht en deskundigheid van het netwerk van de jongeren. Tevens werken vanuit de gedachtegang van Geweldloos Verzet; de borging hiervan vraagt om doorzettingskracht en anders denken.
Met het team richt je je op de behandeling van de jongeren door middel van de in te zetten methodieken en interventies gericht op het professioneel handelen van het team. Daarnaast is het neerzetten van het pedagogisch leefklimaat een belangrijk onderdeel van het werk als jeugdzorgwerker.

Je collega’s bij de behandelgroep De Taling
Je krijgt 6 enthousiaste directe collega’s. Sleutelwoorden voor ons team zijn: pioniers, stressbestendig, versterken, vertrouwen en verbinden. Het motto wordt: doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Daarnaast werk je nauw samen met netwerk en ouders, een gastvrouw, gedragswetenschapper, gebiedsmanager en meerdere ambulant hulpverleners. We willen intensieve samenwerking en ketenpartners zo veel mogelijk inzetten op basis van hun expertise, bv een nauwe samenwerking met de GGZ, Brijder (verslavingszorg), die ook op locatie (motivatie)gesprekken kan voeren.

Het profiel van de stagiair jeugdzorgwerker behandelgroep Gouda
• Studerend voor HBO Sociaal Work, 3e jaars
• Beschikbaarheid van 30 tot 32 uur per week, draait mee in onregelmatige diensten
• Beschikt over een goede dosis leergierigheid, improvisatievermogen, flexibiliteit, grote zelfstandigheid, vermogen om samen te werken en eigen verantwoordelijkheid.
• Integriteit; vóór aanvang van je stage overleg je een originele Verklaring Omtrent Gedrag én een ondertekende stage-schoolovereenkomst
• Bij het begin van je stage heb je je ontwikkelpunten benoemd en je durft kritisch naar jezelf te kijken

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• Stagevergoeding van € 250,- per maand op basis van 32 uur per week, volgens de cao jeugdzorg.
• Eén vast aanspreekpunt, namelijk je stagebegeleider, een geregistreerde jeugdzorgwerker, waarmee je regelmatig je stage en je functioneren bespreekt
• In de loop van je stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt.
• Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf.
• Meestal kun je ook je afstudeeropdracht doen als je je 3e jaarsstage bij Enver hebt gedaan.
• Goede werkervaring voor je toekomstige baan. Veel stagiairs blijven na hun stage bij Enver werken.
• Goede bereikbaarheid. Je stageplaats is een kwartiertje lopen station Gouda of korter als je met op loopafstand van halte .

Informatie over je stageplaats als jeugdzorgwerker behandelgroep Gouda
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Charmayne Girrel, Jeugdzorgwerker C en stagebegeleider bij behandelgroep Gouda, telefoon 0182-549454.

Solliciteren als stagiair bij de behandelgroep Gouda
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 2 januari a.s. uploaden via de solliciteer direct knop.

Trefwoorden: Stage, stagiair, stagiaire, stageplaats, stageplek, social work, SPH, MWD, Pedagogiek, Gouda, Gouda, behandelgroep, leefgroep, residentieel, groepswerk

  
Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl