Stage gedragswetenschapper wijkteam Rotterdam

In deze stage ben jij van meerwaarde omdat jij de hulpverleners ondersteunt en meedenkt over passende hulp aan kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties. Veel voorkomende thema’s zijn schuldenproblematiek, kindermishandeling en huiselijk geweld Daarnaast breid je ook je kennis uit in volwassenenzorg, omdat je in de casuïstiekoverleggen medewerkers van andere organisaties adviseert. Spreekt dit je aan? Solliciteer dan op deze stageplaats

Stage Gedragswetenschapper wijkteam Rotterdam
Per februari 2019
Aantal uren in overleg
Rotterdam

Wijkteam Rotterdam
Sinds 2015 heeft elke wijk in Rotterdam en omstreken een eigen wijkteam waarin professionals samenwerken. Zo krijgen mensen snel de hulp die ze nodig hebben, dicht bij huis. Wijkteammedewerkers hebben elk hun eigen specialisme, bijvoorbeeld jeugdhulp en hulp bij opvoeden, financiën en schulden, werk en dagbesteding, wonen, volwassenen en kinderen met een beperking, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, ouderen en/of verslavingsproblematiek. De specialistische kennis wordt ingezet voor de eigen cliënten, maar ook om de collega's in het wijkteam te ondersteunen, zodat wijkteammedewerkers elk gezin kunnen begeleiden volgens het principe 1 gezin-1 plan-1 regisseur. De medewerkers worden vanuit een moederorganisatie uitgeleend, bijvoorbeeld Enver, MEE, Yulius of Antes. De VraagWijzer, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de huisarts en andere professionals kunnen mensen, die professionele begeleiding nodig hebben, doorverwijzen naar het wijkteam. Mensen kunnen het wijkteam dus niet zelf benaderen.

Wat ga je doen als stagiair gedragswetenschapper
Je levert een structurele inhoudelijke bijdrage aan het hulpverleningsproces van start tot het afronden van de hulp. Je werk richt zich op de inhoudelijke ondersteuning van hulpverleners in het wijkteam. De inhoudelijke ondersteuning van medewerkers van de wijkondersteuningsteams vindt o.a. plaats in casuïstiekoverleggen, individuele consultaties en door middel van werkbegeleiding. Daarnaast bied je waar nodig en gevraagd deskundigheidsbevordering op diverse thema’s. Je geeft mede richting aan methodiek- en beleidsontwikkeling en begeleid veranderkundige processen, en de implementatie van nieuw inhoudelijk beleid.

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding,
opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• Stagevergoeding van € 250,- op basis van 32 uur per week, volgens de cao jeugdzorg.
• Eén vast aanspreekpunt, namelijk je stagebegeleider, een geregistreerde gedragswetenschapper, waarmee je regelmatig je stage en je functioneren bespreekt
• In de loop van je stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt.
• Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf.
• Meestal kun je ook je afstudeeropdracht doen als je je 3e jaarsstage bij Enver hebt gedaan.
• Goede werkervaring voor je toekomstige baan. Veel stagiairs blijven na hun stage bij Enver werken.

Wat vragen wij van jou als stagiair bij wijkteam Rotterdam IJsselmonde
Het werken in een wijkteam is een hele uitdaging. Je komt niet in een gespreid bedje. Dit vraagt van jou reflectievermogen; daarom is een eerste reflectievraag aan jou: “Is dit voor mij een geschikte stageplaats?”
• Studerend voor WO Orthopedagogiek / Gedragswetenschappen
• Beschikbaarheid van minimaal 24 uur per week
• Improvisatievermogen, flexibiliteit, grote zelfstandigheid, samenwerken
• Integriteit; vóór aanvang van je stage overleg je een originele Verklaring Omtrent Gedrag én een ondertekende stage-schoolovereenkomst

Informatie over je stage in wijkteam Rotterdam IJsselmonde
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Helma van der Boon, gedragsdeskundige wijkteams, telefoon 06-28248120 of mail helmavanderboon@enver.nl
N.B. Helaas kun je niet je diagnostiekaantekening halen.

Solliciteren als stagiair bij het wijkteam Rotterdam
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 1 december a.s. uploaden via de solliciteer direct knop.

Trefwoorden: Stage, stagiair, stagiaire, stageplaats, stageplek, orthopedagogiek, gedragswetenschappen, Rotterdam, wijkteam, sociaal team

  
Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl