Jeugd- en gezinscoach wijkteam Lansingerland

Houd je van dynamisch en een team dat volop in ontwikkeling is? Dan ben je van harte welkom als nieuwe collega in ons wijkteam. Solliciteer op de vacature van

VACATURE Jeugd- en gezinscoach Lansingerland
24 uur

Wat ga je doen als jeugd- en gezinscoach wijkteam Lansingerland
Je biedt hulp, ondersteuning en advies aan bewoners die ondersteuning nodig hebben op alle leefgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Bij de start van de hulpverlening maak je samen met de gezinsleden een plan van aanpak/hulpverleningsplan. Je bent hulpverlener en biedt ondersteuning gericht op het verminderen van stressfactoren en het versterken van het gezin. Je stemt je ondersteuning af met andere betrokkenen bij het gezin en rapporteert over de voortgang. Waar het kan, zet je het netwerk in. Je besteedt aandacht aan positieve stimulering, structuur bieden, emoties uiten, begeleiden en stimuleren van schoolse activiteiten. Je werkt hierbij intensief samen met verschillende ketenpartners zowel in de wijk als daarbuiten. Als er specialistische of intensievere zorg nodig is dan het team kan bieden, neem je contact op met de jeugdconsulent van de gemeente voor een indicatie voor de juiste hulpverlening. Je blijft als hulpverlener betrokken bij het gezin.

Wijkteam Lansingerland
Het team jeugd- en gezinscoaches in Lansingerland is verantwoordelijk voor kort- en langere hulpverleningstrajecten waarin opvoedingsvragen centraal staan. Via de jeugdconsulenten van de gemeente of het CJG worden ouders verwezen naar het team jeugd- en gezinscoaches. Samenwerking met andere domeinen zoals het onderwijs, welzijnswerk, ggz en het CJG vinden we belangrijk. Er wordt gewerkt vanuit het principe 1 gezin-1 plan-1 regisseur. Vanuit Enver is een gedragswetenschapper aan het team verbonden evenals een begeleide intervisor. Bij Enver heb je ook een leidinggevende, die eindverantwoordelijk is voor jouw functioneren. Het team jeugd- en gezinscoaches is een onderdeel van het gebiedsteam Lansingerland met pleegzorg, schoolmaatschappelijk werk, PakjeKans en trainingen.

Je collega’s jeugd- en gezinscoaches wijkteam Lansingerland
Het wijkteam is een enthousiast, zelforganiserend team waarin samenwerking belangrijk is. Het team bestaat uit zeven medewerkers die zich op opvoedingsvragen richten. Er is een gedragswetenschapper verbonden aan het team en er zijn voor de jeugdmedewerkers wekelijkse bijeenkomsten  om zaken uit te delen en daarnaast 1 keer per 6 weken reflectie en casuïstiekbespreking. Er is een nauwe samenwerking, met leerplicht, scholen, Veilig Thuis, het CJG, de JGZ, mantelzorg- en vrijwilligersnetwerken en JeugdBeschermingWest, etc.  Vanuit Enver heb je een gebiedsmanager die wekelijks aanwezig is maar meer op afstand werkt dan teamleider en die eindverantwoordelijk is voor jouw functioneren.

Het profiel van de jeugd- en gezinscoach
• HBO-diploma Social Work, maatschappelijk werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Pedagogiek
• ingeschreven in het beroepsregister SKJ of voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven
• enkele jaren relevante werkervaring, zodat we je direct kunnen inzetten.
• affiniteit met en kennis van de jeugdhulpverlening en bij voorkeur ook met LVB-problematiek of psychiatrie.
• kennis van en inzicht in de richtlijn jeugdzorg, het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken.
• uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
• flexibiliteit en denken in mogelijkheden zijn vanzelfsprekend voor jou.

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO-Jeugdzorg.
• In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar in de functie van Jeugdzorgwerker Ambulant. Na het zwangerschapsverlof verwachten binnen dit of een ander wijkteam mogelijkheden te hebben en kun je bij Enver in dienst blijven.
• salarisschaal 9, min € 2.503,-- en max € 3.739,-- bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van ervaring.
• opleidingsbudget, onbeperkt toegang tot online trainingen van GoodHabitz en vakinhoudelijke trainingen. Enver is CEDEO of CRKBO erkend en biedt SKJ geaccrediteerde trainingen aan.
• opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
• 200 verlofuren per jaar op fulltime basis
• eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand) en 8% vakantiegeld
• reiskostenvergoeding
• collectieve ziektekostenverzekeringen en een maandelijkse tegemoetkoming van E 20,- op je aanvullende ziektekostenverzekering

Informatie over de vacature
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Steenbergen, gebiedsmanager, telnr 06 42463038

Solliciteren als jeugd- en gezinscoach bij het wijkteam Lansingerland
Je sollicitatiebrief en cv kun je voor 14 december 2018, uploaden via de ‘solliciteer direct’ knop.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Trefwoorden: vacature, maatschappelijk werk, krimpen a/d ijssel, krimpen, capelle, nieuwerkerk, schoonhoven, lansingerland, social work, jeugdzorgwerker, jeugdhulp, jeugdzorg, social work.

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl