Stage HBO Social Work stage wijkondersteuningsteam

Het werken en dus ook stage lopen in een wijkondersteuningsteam is een echte uitdaging in een erg dynamische omgeving. Gedurende je stage loop je mee met de verschillende collega’s in het wijkondersteuningsteam. Je leert van iedereen en kunt zo jouw stijl ontwikkelen. Spreekt dit je aan? Solliciteer dan op de stageplaats

HBO Social Work stage
wijkondersteuningsteam Schiedam
28 - 32 uur per week
Per september 2019
 
Wat ga je doen als stagiair in het wijkondersteuningsteam Schiedam
Als stagiair word je opgeleid als Medewerker WijkOndersteuningsteam (WOT) met als specialisatie jeugd en gezin. Je gaat met een collega van het wijkteam naar de cliënt toe. Als jeugd- en gezinscoach bied je hulp, ondersteuning en advies aan bewoners van Schiedam die ondersteuning nodig hebben op alle leefgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Bij de start van de hulpverlening maak je samen met de gezinsleden een plan van aanpak / hulpverleningsplan. Je bent casusregisseur en biedt ondersteuning gericht op het verminderen van stressfactoren en het versterken van het gezin. Je stemt je ondersteuning af met andere betrokkenen bij het gezin en rapporteert over de voortgang. Waar het kan, zet je het wijknetwerk in. Je besteedt aandacht aan positieve stimulering, structuur bieden, emoties uiten, begeleiden en stimuleren van schoolse activiteiten en taalstimulering. Je werkt hierbij intensief samen met verschillende ketenpartners zowel in de wijk als daarbuiten.
Als er specialistische of intensievere zorg nodig is dan het wijkteam kan bieden, zorg je dat het gezin een indicatie voor de juiste hulpverlening krijgt. Je blijft dan als casusregisseur betrokken bij het gezin. Als casusregisseur heb je de taak om erop toe te zien dat de geïndiceerde ondersteuning passend is en blijft voor het gezin.

Wijkondersteuningsteam Schiedam
De gemeente Schiedam heeft sinds 1 januari 2015 zes integrale WijkOndersteuningsTeams (WOT’s). De wijkteams zijn verantwoordelijk voor alle sociale basiszorg en zijn samengesteld uit professionals van partnerorganisaties die deze sociale basiszorg leveren.

Uitgangspunten van het werken in het WOT zijn:
- Laagdrempelige, herkenbare ondersteuning en toegang tot de zorg in de wijk voor bewoners van 0-100 jaar realiseren. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van wijkbewoners en maken we waar mogelijk gebruik van wijknetwerken en de samenwerking met wijkpartners.
- We realiseren collectieve oplossingen (0de lijn) waar mogelijk en individuele oplossingen waar nodig.
- We streven naar een veilige opgroei- en opvoedomgeving voor de kinderen in onze wijk.
- We gaan uit van de oplossingen die bewoners zelf bedenken en bouwen samen met de bewoner aan informele netwerken.
- We werken zoveel mogelijk naar één huishouden, één plan en één regisseur.
- We zetten op tijd passende tweedelijnszorg in én streven ernaar om minder dure zorg in  te zetten. Waar mogelijk zetten we in op preventie van problemen.

Je collega’s in het wijkteam Schiedam Centrum West
Je werkt vanuit de Sint Liduïnastraat 58A te Schiedam. Wijkteammedewerkers hebben elk hun eigen specialisme, bijvoorbeeld jeugdhulp en hulp bij opvoeden, financiën en schulden, werk en dagbesteding, wonen, volwassenen en kinderen met een beperking, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, ouderen en/of verslavingsproblematiek. De specialistische kennis wordt ingezet voor de eigen cliënten, maar ook om de collega's in het wijkteam te ondersteunen, zodat wijkteammedewerkers elk gezin kunnen begeleiden volgens het principe 1 gezin-1 plan-1 regisseur. Als je vanuit het jeugdspecialisme instroomt, krijg je een stagecontract bij Enver. Vanuit Enver word je uitgeleend aan het wijkteam, net als je stagebegeleider.

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding,
opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).
 
Ons aanbod
• Stagevergoeding van € 250,- per maand, op basis van 32 uur per week, volgens de cao jeugdzorg.
• Eén vast aanspreekpunt, namelijk je stagebegeleider, een geregistreerde jeugdzorgwerker, waarmee je regelmatig je stage en je functioneren bespreekt
• In de loop van je stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt.
• Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf.
• Veel relevante werkervaring voor je toekomstige baan
• Meestal kun je ook je afstudeeropdracht doen bij Enver als je je 3e jaarsstage bij Enver hebt gedaan.
 
Wat vragen wij van onze stagiair?
Het werken in een wijkteam is een hele uitdaging. Je komt niet in een gespreid bedje. Dit vraagt van jou reflectievermogen. Daarom is een eerste reflectievraag aan jou: “Is dit voor mij een geschikte stageplaats?”
• Studerend voor HBO Social Work
• Beschikbaarheid van 28 - 32 uur per week. Bij voorkeur maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Je bent in ieder geval dinsdag aanwezig. Meestal werk je tijdens kantooruren, maar soms is een activiteit ’s avonds of in het weekend. Flexibiliteit is daarom belangrijk.
• Improvisatievermogen, flexibiliteit, grote zelfstandigheid, samenwerken
• Integriteit; vóór aanvang van je stage overleg je een originele Verklaring Omtrent Gedrag én een ondertekende stage-schoolovereenkomst

Informatie over je stageplaats in wijkondersteuningsteam Schiedam
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Leonie Hoekstra, jeugd- en gezinscoach en stagebegeleider in wijkteam Schiedam Centrum West, telefoon 06-10965575 of lhoekstra@wotschiedam.nl

Solliciteren als stagiair bij het wijkteam Schiedam
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 31 mei a.s. uploaden via de solliciteer direct knop.

Trefwoorden:
Stage, stagiair, stagiaire, stageplaats, stageplek, social work, SPH, MWD, Pedagogiek, Rotterdam, wijkteam, sociaal team, Schiedam

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl