Stage HBO Social Work Multidisciplinaire Kinder Dagbehandeling (MKD)

Wil je ervaring opdoen als stagiaire op een behandelgroep voor kinderen van 2-7 jaar. Reageer dan op de volgende vacature voor:

2 Stagiaires HBO Social Work Multidisciplinaire Kinder Dagbehandeling (MKD)
Uren 28-32
Gorinchem

Wat ga je doen als stagiaire
Wij zoeken een derdejaars stagiair jeugdzorgwerker (HBO social work).Regelmatige diensten, 28-32 uur, 10 maanden achtereen. De plaatsen zijn beschikbaar per 1 september 2019. Per behandelgroep zijn er 8 kinderen aanwezig, de leeftijd van de doelgroep is 2-7 jaar. Het gaat hier om een multidisciplinair team. Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met kinderen en het interessant vindt om ook in gezinnen aan de slag te gaan.

Wat kan je als stagiaire verwachten
Je draait regelmatige diensten. Er zijn 8 kinderen per behandelgroep. Werken in een multidisciplinair team. Wisselende doelgroep, kleinschalig, gezellig betrokken team, diverse problematieken, ruimte en begeleiding om jezelf te ontwikkelen

Hoe ziet een werkdag eruit
8.45 – 14.00 uur. Contact met ouder/verzorgers. Vaste dagstructuur. Planmatig werken aan opgestelde doelen bij ieder kind. ( begeleiden van ontwikkelingsachterstanden en/of ontwikkeling en gedragsproblemen). Denk aan het begeleiden van samenspel, het oefenen van sociale vaardigheden, stimuleren van taalvaardigheden, zelfredzaamheid, school voorbereidende  activiteiten etc. Gezamenlijk eet en drinkmomenten, rapportage schrijven. 14.00- 16.30/17.00 uur diverse overlegmomenten met andere betrokken hulpverleners en/of multidisciplinair team, praktische groepszaken regelen, huisbezoeken afleggen samen met je collega’s etc.

Wat is het leukste van je werk?
Dat je leert om kinderen met diverse problematieken écht iets te leren, door gebruik te maken van hun mogelijkheden met behulp van verschillende methodieken in nauwe samenwerking met hun verzorgers of ouders. En daarbij jezelf ontwikkelt van een stagiaire tot een aankomende collega!

Wat is minder leuk aan je werk?
Het afscheid aan het eind van je stage 

Afdelingsnaam
Het MKD is er voor kinderen met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. En soms zijn er problemen in het gezin, met de opvoeding of in de sociale contacten van het gezin. Er wordt hulpgeboden aan kinderen van 2 – 7 jaar en aan ouders. Er komen kinderen met een Autisme Spectrum stoornis of verdenking hiervan, kinderen met eetproblemen, spraak- taal problemen, emotionele problemen, motorische problemen, gedragsproblemen en / of een algehele ontwikkelingsachterstand. Het MKD werkt vraag- en oplossingsgericht. De groepsbegeleiding richt zich voornamelijk op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in een reguliere voorziening als onderwijs, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Op de groepen wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van  ‘Geef me de 5”en er wordt gewerkt met de ABA methode.
Er wordt gestreefd naar een behandelduur van 9  maanden, deze kan ook korter duren of verlengt worden. Alles is er op gericht dat de ouders de opvoeding weer zelf en zelfstandig aan kunnen en dat een kind doorstroomt naar een geschikte vorm van onderwijs.

Je collega’s bij de afdelingsnaam
Het team van de behandelgroep bestaat uit 3 vaste jeugdzorgmedewerkers en met jou erbij zijn we met z’n vieren. Het gehele team bestaat uit 12 mensen. Er heerst een informele sfeer, zowel op de afdeling als binnen Enver. Je werkt nauw samen met de gedragswetenschapper, ouderbegeleider, logopediste, externe fysiotherapeut en de jeugdzorgwerkers uit het andere team. Er is een leidinggevende. Aan het team is een gedragswetenschapper gekoppeld waarmee je over de casuïstiek spart. Iemand met een proactieve, enthousiaste houding is een aanvulling op ons team.

Jouw profiel als stagiaire
• Studerend voor HBO social work
• Beschikbaarheid van 28 – 32 uur
• Werkdagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• Stagevergoeding van € 250,- per maand, op basis van 32 uur per week, volgens de cao jeugdzorg.
• Eén vast aanspreekpunt, namelijk je stagebegeleider, een geregistreerde jeugdzorgwerker, waarmee je regelmatig je stage en je functioneren bespreekt
• In de loop van je stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt.
• Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf.

Informatie over de stagevacature
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Carolina Groothedde en Janine de Jong, telefoon 088-8928115 of e-mailen naar carolinagroothedde@enver.nl / janinedejong@enver.nl

Solliciteren als stagiaire
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 31 mei a.s. uploaden via de solliciteer direct knop.

Trefwoorden: stage, stagiaire, stagiair, mkd, medisch, jonge, kinder, dagverblijf, gorinchem, hbo, social, work,

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl