Jeugdzorgwerker Wijkteam Gouda Oost


In het wijkteam is het nooit saai. Je biedt hulp, ondersteuning en advies aan inwoners van Gouda en kunt echt een verschil maken! Je werkt met deskundige collega's en elke collega heeft zijn eigen expertise, je kunt dus veel van elkaar leren. Het is aan jou om hulp op maat voor gezinnen te regelen. Is dit echt iets voor jou? Reageer dan op de

VACATURE Jeugdzorgwerker B voor 24 uur per week
voor het wijkteam in Gouda Oost voor acht maanden
ivm twee zwangerschapsvervangingen

Wat ga je doen
Als Jeugdzorgwerker B bied je hulp, ondersteuning en advies aan inwoners van Gouda  die een hulpvraag hebben op meerdere leefgebieden (opvoeding, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Je brengt samen met de inwoner en/of het sociaal netwerk de vraag in kaart en stelt een integraal interventieplan op. Je bent casusregisseur binnen de MPG gezinnen en biedt ondersteuning gericht op het verminderen van stressfactoren en het versterken van het gezin of huishouden, zodat het verder kan wanneer de zorg stopt. Je biedt (kortdurende) begeleiding wanneer dit nodig is. Je bemiddelt in crisissituaties; waarbij sprake kan zijn van meerzijdige partijdigheid of het risico op uithuisplaatsing (bijv. bij huiselijk geweld of ernstige psychische stoornissen). Je weet hoe te handelen en handelt bij (vermoedens) van huisgeweld, kindermishandeling of ander geweld in huiselijke kring en crisissituaties. Je hebt een continue focus op veiligheid en maakt ernst- en risicotaxaties. Je stemt je ondersteuning af met andere betrokkenen bij het gezin / huishouden en rapporteert gedegen over de voortgang. Waar het kan, zet je het wijknetwerk in. Je besteedt aandacht aan positieve stimulering, structuur bieden, emoties uiten, begeleiden en stimuleren van (schoolse) activiteiten. Je werkt hierbij intensief samen met verschillende ketenpartners.

Het sociaal team Gouda
Het Sociaal Team is een 0-100 team: elke medewerker biedt vanuit zijn/haar eigen expertise hulp aan een of meer van de doelgroepen tussen 0 en 100 jaar. De medewerkers zijn in dienst van Enver of het samenwerkingsverband Voortouw. Het team heeft veel kennis en expertise in huis. Het Sociaal Team huist op drie verschillende locaties in de Goudse wijken. We zoeken in deze procedure voor locatie Oost, dit team is gevestigd in het Nelson Mandela Centrum. Het is een team waarin samenwerking belangrijk wordt gevonden. Het  team bestaat uit enkele volwassen- en jeugdmedewerkers. Er is een gedragswetenschappers verbonden aan het team en er zijn voor de jeugdmedewerkers wekelijkse bijeenkomsten gericht op casuïstiek en reflectie. Er is een nauwe samenwerking, met leerplicht, scholen, Veilig Thuis, het CJG, de JGZ, mantelzorg- en vrijwilligersnetwerken en JeugdBeschermingWest, etc.

Het profiel
Je hebt een HBO-diploma (Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek) en je staat, in het geval van jeugdwerkers, ingeschreven in het beroepsregister SKJ of je voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven. Je hebt ervaring in, affiniteit met en kennis van de Jeugdwet, WMO, Participatiewet en de sociale kaart. Je beschikt over sterk analytisch vermogen en bent in staat de helicopterview te bewaren. Je werkt oplossingsgericht met een pragmatische inslag en bent stressbestendig. Je hebt een professioneel nieuwsgierige, open en belangstellende houding. Je hebt kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je hebt een flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit. Ook heb je een rijbewijs en beschikt over een auto.

De organisatie
Vanaf 1 januari 2018 vormen FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof samen Enver. Enver is er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt.

Ons aanbod
• arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdzorg.
• in eerste instantie een arbeidsovereenkomst de duur van acht maanden als Jeugdzorgwerker ambulant met uitzicht op een verlenging binnen Enver
• salaris volgens schaal 9, minimaal € 2.503,- en maximaal € 3.739,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), afhankelijk van relevante werkervaring
• tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering
• opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
• eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand)
• vakantiegeld van 8%
• 200 verlofuren op fulltime basis
• Goede bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer
• reiskostenvergoeding
• scholingsbudget, onbeperkt e-learning via GoodHabitz, vakinhoudelijke trainingen. Enver is CEDEO of CRKBO erkend en biedt SKJ geaccrediteerde trainingen aan.
• fietsenplan
• collectieve ziektekostenverzekeringen
• vergoeding van de kosten voor een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag

Sollicitatie en informatie
Je motivatiebrief en CV kun je voor 24 maart 2019 uploaden via de ‘solliciteer direct’ knop.

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met Leonie van der Wielen, gebiedsmanager (leonievanderwielen@enver.nl).

De gesprekken vinden plaats in week 13, fijn als je hier rekening mee houdt!

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Trefwoorden: Wijkteam, Social work, Gouda West, ambulant hulpverlener, jeugdzorgwerker B

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl