Stagelopen bij de wijkteams Rotterdam (LWG)

In Rotterdam zijn 43 wijkteams. Medewerkers van het wijkteam begeleiden jeugdigen en volwassenen met diverse problematiek. Het wijkteam biedt basishulp dicht bij huis.
De wijkteams zijn onderdeel van de gemeente Rotterdam. Binnen de wijkteams werken professionals van verschillende organisaties. Daarnaast lopen derde- en vierdejaars
HBO- en universitaire studenten van sociale studies stage bij deze wijkteams. De studenten worden intensief begeleid en worden op deze manier opgeleid tot de
wijkteammedewerkers van de toekomst.

Binnen de wijkteams kun je vanuit verschillende opleidingen en profielen stagelopen.
Mogelijke profielen zijn:
Jeugd- en gezinscoaching (multiproblem/
complex)
Volwassenen
Mensen met een beperking
Ouderen
Jongeren
JGGZ
(O)GGZ

Binnen de wijkteams word je begeleid door een professional van o.a. Enver, MEE Rotterdam Rijnmond, DOCK, gemeente Rotterdam of Lucertis. Heb je
een voorkeur, geef dit aan in je brief. Je krijgt dan een stage-overeenkomst bij één van deze organisaties.

Wat ga je o.a. doen?
• Begeleiding jeugdigen en / of volwassenen (afhankelijk van je profiel)
• Ondersteuningsverslagen schrijven
• Workshops geven binnen het wijknetwerk
• Deelnemen aan vergaderingen
• Bijwonen van casuïstiek overleg
• Integraal werken in een multidisciplinair team.

Vereisten
Derde- of vierdejaars student HBO (MWD, TP, SJD, Social Work, SPH, Pedagogiek, SPV) of universitair student (sociale studie). Een stageperiode van 20 tot 40 weken
voor minimaal 24 tot 32 uur per week.

Meer informatie
Wil je bij stage lopen bij de wijkteams? Mail dan jouw motivatiebrief en CV naar:
wijkteams_stagiairesMO@rotterdam.nl
Geef in je brief aan, met welke doelgroep je graag wilt werken.
Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl