Jeugd- en gezinscoach Social team Zuidplas


In deze functie mag je meteen knallen. Jouw bijdrage is heel belangrijk. De zorg voor gezinnen op de wachtlijst moet in kaart gebracht worden en geleverd. Het is aan jou om dit maatwerk te regelen. We zijn op zoek naar 2 nieuwe collega’s die in ieder geval in het jaar 2019 ingezet kunnen worden. Is dit echt iets voor jou? Solliciteer dan op de vacature van

Jeugd- en gezinscoach
Sociaal team Zuidplas
27 uur
Standplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel

Wat ga je doen als jeugd- en gezinscoach sociaal team Zuidplas
Omdat jij in eerste instantie wordt ingezet om de wachtlijsten weg te werken, ligt in het begin de nadruk op maatwerk herbeoordelingen, zoals het evalueren van de geleverde zorg, brede uitvraagt doen, inschatting maken van de benodigde zorg en ondersteuningsplan schrijven.
Als jeugd- en gezinscoach in het sociaal team Zuidplas kom je in een team terecht dat volop in ontwikkeling en beweging is. Je biedt hulp, ondersteuning en advies aan bewoners die ondersteuning nodig hebben op alle leefgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Bij de start van de hulpverlening maak je samen met de gezinsleden een plan van aanpak / hulpverleningsplan. Je bent casusregisseur en biedt ondersteuning gericht op het verminderen van stressfactoren en het versterken van het gezin. Je stemt je ondersteuning af met andere betrokkenen bij het gezin en rapporteert over de voortgang. Waar het kan, zet je het wijknetwerk in. Je besteedt aandacht aan positieve stimulering, structuur bieden, emoties uiten, begeleiden en stimuleren van schoolse activiteiten en taalstimulering. Je werkt hierbij intensief samen met verschillende ketenpartners zowel in de wijk als daarbuiten. Als er specialistische of intensievere zorg nodig is dan het wijkteam kan bieden, zorg je dat het gezin een indicatie krijgt voor de juiste hulpverlening. Je blijft als casusregisseur betrokken bij het gezin. Als casusregisseur heb je de taak om erop toe te zien dat de geïndiceerde ondersteuning passend is en blijft voor het gezin.

Het sociaal team Zuidplas
Het Sociaal Team is een 0-100 team: elke medewerker biedt vanuit zijn/haar eigen expertise hulp aan een of meer van de doelgroepen tussen 0 en 100 jaar. Het sociaal team is de toegang tot alle vormen van jeugdhulp, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. De medewerkers zijn in dienst van Enver of het samenwerkingsverband Voortouw. Het team heeft veel kennis en expertise in huis en valt onder de afdeling Maatschappij van de gemeente Zuidplas. Het Sociaal Team huist in het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel.  

Je collega’s jeugd- en gezinscoaches in sociaal team Zuidplas
Het sociaal team is een gezellig team waarin samenwerking belangrijk is. Het team heeft ongeveer 10 medewerkers die zich op jeugdvragen richten en 15 medewerkers die zich hoofdzakelijk op volwassen cliënten richten. Er zijn gedragswetenschappers verbonden aan het team en er zijn voor de jeugdmedewerkers wekelijkse bijeenkomsten gericht op casuïstiek en reflectie. Er is een nauwe samenwerking, met leerplicht, scholen, Veilig Thuis, het CJG, de JGZ, mantelzorg- en vrijwilligersnetwerken en JeugdBeschermingWest, etc. In het dagelijks werk is de teamleider jouw aanspreekpunt. Vanuit Enver heb je een gebiedsmanager, die wat meer op afstand werkt en die eindverantwoordelijk is voor jouw functioneren.

Jouw profiel als jeugd- en gezinscoach bij sociaal team Zuidplas
• HBO-diploma (Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek)
• ingeschreven in het beroepsregister SKJ of voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven
• enkele jaren relevante werkervaring, zodat we je direct kunnen inzetten.
• affiniteit met en kennis van de jeugdhulpverlening en bij voorkeur ook met LVB-problematiek of psychiatrie.
• kennis van en inzicht in de richtlijn jeugdzorg, het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken.
• uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
• flexibiliteit en denken in mogelijkheden zijn vanzelfsprekend voor jou.

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO-Jeugdzorg.
• een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden in de functie van Jeugdzorgwerker Ambulant. De eerste drie maanden word je ingezet om de wachtlijsten in gemeente Zuidplas weg te werken. Misschien kun je daar blijven en anders zoeken we in overleg met jou aansluitend een werkplek in een ander wijkteam binnen Enver.
• salaris volgens schaal 9, min € 2.503,-- en max € 3.739,-- bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van ervaring.
• opleidingsbudget, onbeperkt toegang tot online trainingen van GoodHabitz en vakinhoudelijke trainingen. Enver is CEDEO of CRKBO erkend en biedt SKJ geaccrediteerde trainingen aan.
• opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
• 200 verlofuren per jaar op fulltime basis
• eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand)
• reiskostenvergoeding
• tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering
• collectieve ziektekostenverzekeringen en maandelijkse tegemoetkoming van € 20,- op aanvullende ziektekostenverzekering
• fietsenplan
• vergoeding van de kosten voor een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag

Informatie over de vacature
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Talitha van de Bunt, Manager Midden Holland, telefoon 06-45875848 of mail naar talithavandebunt@enver.nl.

Solliciteren als functienaam
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot  28 maart a.s. uploaden via de solliciteer direct knop.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Trefwoorden: jeugd, gezinscoach, wijkteam, hbo, social, work, social work, mwd, sph, pedagogiek, zuidplas, gouda, nieuwerkerk, nieuwerkerk aan den ijssel

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl