Casusregisseur, wijkteam Albrandswaard

Als casusregisseur in de wijkteams van Albrandswaard houd je van afwisseling en dynamiek. Je haalt het maximale uit de samenwerking met collega’s, waarbij iedereen bijdraagt aan elkaars ontwikkeling vanuit zijn eigen expertise. Een baan waar je zelfstandig aan de slag gaat. Klinkt dit je als muziek in de oren, reageer dan op de vacature van:

Casusregisseurs
Wijkteams Albrandswaard 
36 uur per week

Wat ga je doen als casusregisseur
Je biedt hulp, ondersteuning en advies aan de bewoners/gezinnen, die ondersteuning nodig hebben op alle leefgebieden, zoals zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten. Je werkt hierbij intensief samen met verschillende ketenpartners zowel in de wijk als daarbuiten. Bij de start van de hulpverlening maak je samen met de gezinsleden een plan van aanpak/ondersteuningsplan. Je biedt ondersteuning gericht op het verminderen van de stressfactoren en het versterken van het gezin. Je stemt je ondersteuning af met andere betrokkenen bij het gezin en rapporteert over de voortgang. Waar het kan zet je het wijknetwerk in. Als er specialistische of intensievere zorg nodig is dan het wijkteam kan bieden, zorg je dat het gezin wordt toe geleid naar de juiste hulpverlening. Je blijft als casusregisseur betrokken bij het gezin. Als casusregisseur heb je de taak om erop toe te zien dat de geïndiceerde ondersteuning passend is en blijft voor het gezin. De doelstelling is dat je de cliënt zodanig ondersteunt dat hij/zij na beëindiging van het contact, (weer) voldoende zelfredzaam is.

Wijkteam Albrandswaard
De gemeente Albrandswaard heeft 2 wijkteams. Als jeugdzorgwerker kun je te maken krijgen met verschillende vraagstukken, zoals hulp bij opvoeden op school en thuis, hulp bij financiële problemen, relatieproblemen, gedragsproblemen bij kinderen, rouw of verwijzingen naar specialistische hulp. In het generalistische wijkteam werk je samen met de jongerenwerkers, participatiewerkers, mantelzorgconsulenten, medewerkers ontruimingspreventie of juridische dienstverleners.

Je collega’s in het wijkteam
Je maakt deel uit van een dynamisch wijkteam. Deze wijkteam collega’s worden door verschillende werkgevers uitgeleend aan het wijkteam.  Je overige collega’s komen bijvoorbeeld van MEE, Vivenz, Kijk op Welzijn en Lucertis. In een wijkteam werken medewerkers met eigen specialistische kennis; bijvoorbeeld op het gebied van: jeugdhulp en hulp bij opvoeden, financiën en schulden, werk en dagbesteding, wonen, volwassenen en kinderen met een beperking, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, ouderen en  verslaving. Vanuit Enver is een gedragswetenschapper verbonden aan elk wijkteam. De dagelijkse aansturing ligt bij de wijkteamleider. Bij Enver heb je ook een leidinggevende, die eindverantwoordelijk is voor jouw functioneren. Wij zijn gezien de huidige teamsamenstelling bij voorkeur op zoek naar een medewerker met ervaring in de jeugdhulp.

Jouw profiel als casusregisseur  
• HBO diploma social work (maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening, pedagogiek)
• SKJ-registratie of direct te realiseren bij indiensttreding
• Tenminste drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie
• Analytisch vermogen om (complexe) hulpvragen te vertalen naar een hulpverleningsplan en om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie
• Kennis van en inzicht in de sociale kaart, hulpverleningsmethodieken, hulpaanbod
• Competenties die op jou van toepassing zijn: ‘out-of-the-box’ denken, flexibel, leergierig, zelfstandig, plan- en organisatievermogen en verantwoordelijkheid durven nemen
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdzorg.
• in eerste instantie een arbeidsovereenkomst 12 maanden in de functie van Jeugdzorgwerker ambulant, met uitzicht op een vast contract
• salaris volgens schaal 9, minimaal € 2.503,- en maximaal € 3.739,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), afhankelijk van relevante  werkervaring
• opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
• eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand)
• 200 verlofuren op fulltime basis
• Reiskostenvergoeding
• Laptop en mobiele telefoon
• scholingsbudget, vakinhoudelijke trainingen, onbeperkt e-learning via GoodHabitz
• fietsenplan
• collectieve ziektekostenverzekeringen en maandelijkse tegemoetkoming van € 20,- op aanvullende ziektekostenverzekering
• vergoeding van de kosten voor een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag

Informatie over de functie en het wijkteam
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Borgers, Gebiedsmanager BAR gemeenten, Vlaardingen en Maassluis, tel.nr 06 – 83441799.

Solliciteren als casusregisseur
Je sollicitatiebrief en cv kun je voor 24 mei a.s., uploaden via de ‘solliciteer direct’ knop

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Trefwoorden: coach, casusregisseur, gezinscoach, jeugdcoach, jeugdzorgwerker, maatschappelijk werker, ambulant hulpverlener, pedagogisch, pedagogiek, SPH, social work, jeugdzorg, jeugdhulp, wijkteam, sociaal team, vacature, baan, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Rotterdam.

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl