Stagiair(e) jeugdzorgwerker ambulant, De Kleine Plantage Rotterdam

Wil je ervaring opdoen en leren hoe om te gaan met ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar met o.a. een ontwikkelingsachterstand, ASS of hechtingsproblemen? Wil je leren hoe je in een multidisciplinair team kunt samenwerken? En wil je meer dan alleen op een groep werken? Kom dan in ons ambulante team bij De kleine Plantage stage lopen!

Stagiair(e) Jeugdzorgwerker Ambulant
Uren 24-32 uur per week
De Kleine Plantage te Rotterdam

Wat ga je doen als stagiaire
Als stagiaire in het ambulante team van De Kleine Plantage loop je in eerste instantie mee met de ambulante jeugdzorgwerkers, waarbij je steeds meer werk zelfstandig zult oppakken. Je gaat bijvoorbeeld mee op huisbezoeken, voert gesprekken met ouders, je draagt zorg voor juiste registratie en bent aanwezig bij overlegmomenten. Het werk is divers en vraagt om een zelfstandige werkhouding en flexibiliteit.
De Kleine Plantage
De Kleine Plantage biedt begeleiding en behandeling aan kinderen die (dreigen) vast te lopen in hun ontwikkeling en niet (meer) naar regulier onderwijs of opvang kunnen. Hierbij speelt mogelijk een ontwikkelingsachterstand, autisme, ADHD of hechtingsproblematiek een rol. Doel van de behandeling is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen naar (een vorm van) onderwijs door te laten stromen. Deze behandeling duurt maximaal 9 maanden. De jeugdzorgwerkers ambulant bieden ondersteuning aan de ouders (thuisbegeleiding) om ook hen sterker te maken en te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. Dit traject vindt plaats tijdens de behandeling en is op aanvraag van ouders of advies vanuit het team. Naast behandeling en thuisbegeleiding, bieden wij ook observatie- en begeleidingstrajecten buiten De kleine Plantage; op scholen, dagverblijven en peuterspeelzalen. Deze trajecten zijn op aanvraag vanuit de locatie en ouders. Het traject is gericht op een individueel kind waarbij vragen zijn over de ontwikkeling en welke vorm van onderwijs bij dit kind aansluit. Dit traject duurt 5 maanden. Bij de Kleine Plantage wordt systeemgericht, competentiegericht en oplossingsgericht gewerkt.

Je collega’s bij De Kleine Plantage
Met jou erbij zijn we met zijn zes-en. Er heerst een informele sfeer, zowel op de afdeling als binnen Enver. Je werkt nauw samen met onder andere gedragswetenschappers, jeugdzorgwerkers van de groep en mogelijk de logopedist en fysiotherapeut. Extern werken we o.a. veel samen met scholen, leerkrachten, wijkteams, pedagogisch medewerkers en soms met de jeugd-GGZ. Aan het team is een leidinggevende gekoppeld evenals een gedragswetenschapper waarmee je over de casuïstiek spart. Iemand met een proactieve, enthousiaste houding is een aanvulling op ons team.

Jouw profiel als stagiaire
• Studerend voor HBO Social Work, derde jaars
• Interesse in de ontwikkeling van jonge kinderen (2-8 jaar)
• Basiskennis van o.a. autisme, hechting en ADHD.  
• Zelfstandig kunnen werken
• Reflectievermogen

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• Stagevergoeding van € 250,- per maand, op basis van 32 uur per week, volgens de cao jeugdzorg.
• Eén vast aanspreekpunt, namelijk je stagebegeleider, een geregistreerde jeugdzorgwerker, waarmee je regelmatig je stage en je functioneren bespreekt
• In de loop van je stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt.
• Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf.
• Meestal kun je ook je afstudeeropdracht doen als je je 3e jaarsstage bij Enver hebt gedaan.
• Goede werkervaring voor je toekomstige baan. Veel stagiairs blijven na hun stage bij Enver werken.

Informatie over de stagevacature
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Esther Barendrecht, jeugdzorgwerker ambulant, telefoon 06-40166586.

Solliciteren als stagiaire
Je sollicitatiebrief en cv kun je uploaden via de solliciteer direct knop.

Trefwoorden: dagbehandeling, de kleine plantage, ambulant hulpverlener, jeugdzorg werker, jeugdzorgwerker ambulant, stage, stagiaire, rotterdam, jeugdzorg, hbo, hbo social wok, social work, ouders, kinderen.


Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl