2 Jeugdzorgwerkers ambulant, Gouda-West en Gouda-Noord

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zoeken 2 jeugdzorgwerkers die hulp, ondersteuning en advies aan inwoners van Gouda die een hulpvraag hebben bieden. Reageer dan op één van de volgende vacatures:

Jeugdzorgwerker ambulant, Gouda west
24 uur (tijdelijk tot en met 31 december)
en een
Jeugdzorgwerker ambulant, Gouda Noord met als aandachtsgebied MPG
36 uur

Wat ga je doen jeugdzorgwerker ambulant
Als jeugdzorgwerker ambulant bied je hulp, ondersteuning en advies aan inwoners van Gouda  die een hulpvraag hebben op meerdere leefgebieden (opvoeding, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Je brengt samen met de inwoner en/of het sociaal netwerk de vraag in kaart en stelt een integraal interventieplan op. Voor Gouda Noord ben je casusregisseur binnen de mpg gezinnen en biedt ondersteuning gericht op het verminderen van stressfactoren en het versterken van het gezin of huishouden, zodat het verder kan wanneer de zorg stopt. Je biedt (kortdurende) begeleiding wanneer dit nodig is. Je bemiddelt in crisissituaties; waarbij sprake kan zijn van meerzijdige partijdigheid of het risico op uithuisplaatsing (bijv. bij huiselijk geweld of ernstige psychische stoornissen). Je weet hoe te handelen en handelt bij (vermoedens) van huisgeweld, kindermishandeling of ander geweld in huiselijke kring en crisissituaties. Je hebt een continue focus op veiligheid en maakt ernst- en risicotaxaties. Je stemt je ondersteuning af met andere betrokkenen bij het gezin / huishouden en rapporteert gedegen over de voortgang. Waar het kan, zet je het wijknetwerk in. Je besteedt aandacht aan positieve stimulering, structuur bieden, emoties uiten, begeleiden en stimuleren van (schoolse) activiteiten. Je werkt hierbij intensief samen met verschillende ketenpartners.

Je collega’s bij het sociaal team Gouda
Het Sociaal Team is een 0-100 team: elke medewerker biedt vanuit zijn/haar eigen expertise hulp aan een of meer van de doelgroepen tussen 0 en 100 jaar. De medewerkers zijn in dienst van Enver of het samenwerkingsverband  Voortouw. Het team heeft veel kennis en expertise in huis. Het Sociaal Team huist op drie verschillende locaties in de Goudse wijken. We zoeken in deze procedure voor de locatie’s west, dit team werkt vanuit de Tollensstraat en voor de locatie noord, deze werken vanuit de Buchnerweg. Het zijn teams waarin samenwerking belangrijk wordt gevonden. Beide teams bestaan uit enkele volwassen- en jeugdmedewerkers. Er is een gedragswetenschappers verbonden aan het team en er zijn voor de jeugdmedewerkers wekelijkse bijeenkomsten gericht op casuïstiek en reflectie. Er is een nauwe samenwerking, met leerplicht, scholen, Veilig Thuis, het CJG, de JGZ, mantelzorg- en vrijwilligersnetwerken en JeugdBeschermingWest, etc.

Jouw profiel als jeugdzorgwerker ambulant
• je hebt een HBO-diploma (Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek)
• je staat, in het geval van jeugdwerkers, ingeschreven in het beroepsregister SKJ of je voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven
• je hebt ervaring in, affiniteit met en kennis van de Jeugdwet, WMO, Participatiewet en de sociale kaart
• je beschikt over sterk analytisch vermogen en bent in staat de helicopterview te bewaren. Je werkt oplossingsgericht met een pragmatische inslag en bent stressbestendig
• je hebt een professioneel nieuwsgierige, open en belangstellende houding. Je hebt kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken
• je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• je hebt een flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit. Ook heb je een rijbewijs en beschikt over een auto

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdzorg
• in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor Gouda-Noord voor 12 maanden en voor Gouda-West tijdelijk tot en met 31 december a.s. in de functie van ‘jeugdzorgwerker ambulant’
• salarisschaal 9, minimaal € 2.503,- en maximaal € 3.739,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), afhankelijk van relevante werkervaring
• collectieve ziektekostenverzekeringen en maandelijkse tegemoetkoming van € 20,- op aanvullende ziektekostenverzekering
• opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
• eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand) en 8% vakantiegeld
• 200 verlofuren per jaar op fulltime basis
• reiskostenvergoeding
• scholingsbudget, onbeperkt e-learning via GoodHabitz, vakinhoudelijke trainingen. Enver is CEDEO of CRKBO erkend en biedt SKJ geaccrediteerde trainingen aan
• fietsenplan
• vergoeding van de kosten voor een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag

Informatie over de vacature
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Leonie van der Wielen per mail:  Leonievanderwielen@enver.nl.

Solliciteren als jeugdzorgwerker ambulant
Wil je duidelijk in je sollicitatiebrief vermelden op welke vacature je reageert? Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 23 juni a.s. uploaden via de solliciteer direct knop.
De sollicitatiegesprekken worden in week 26 gepland (voor Gouda Noord op donderdag
27 juni. Fijn als je rekening houdt met deze datum.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Trefwoorden: vacature, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdzorgwerker, ambulant, wijkteam, social team, social, social work, hbo, sph, pedagogiek, gouda, moordrecht, waddinxveen, haastrecht, reeuwijk, rotterdam, rijnmond.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl