LWG/HR Stagiair(e) jeugdzorgwerker C (de Klimop) Dordrecht

‘Het contact met de jongeren is wat het werk iedere dag uitdagend en inspirerend maakt’.

Wat ga je doen als stagiaire
Als stagiaire begeleid je samen met ervaren jeugdzorgwerkers de groep jongeren en zorg je voor een veilig en positief leefklimaat. Je stimuleert de ontwikkeling van de jongeren die tijdelijk op de groep verblijven. Je ondersteunt en begeleidt de jongere bij de uitvoering van hun hulpverleningsplan en je hebt contact met de ouders/verzorgers, de aanmelder, andere hulpverlenende instanties die betrokken zijn, de school en/of het werk. Je denkt actief mee over de toekomst van de jongere en de te bewandelen route. Je werkt op roosterbasis.

De Klimop
De Klimop ligt in de wijk Sterrenburg in Dordrecht waar gemiddeld 8 jongeren wonen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. De verblijfsduur varieert van enkele maanden tot 1 à 1½ jaar, afhankelijk van het perspectief van de jongere. Het gewenste resultaat van de hulpverlening is dat de jongeren op eigen kracht met hulp van het sociale netwerk verder kan, zoals afgesproken is in het hulpverleningsplan en het tijdspad. Bij De Klimop maken we gebruik van het gedachtegoed Geweldloos Verzet, en werken we nauw samen met ouders/verzorgers omdat zij van groot belang zijn in iedere levensfase van de jongere.

Je collega’s bij de Klimop
Met jou erbij zijn we met zijn 10-en. Er heerst een informele sfeer, zowel op de afdeling als binnen Enver. We werken met veel humor en blijven onszelf uitdagen door regelmatig teamtrainingen te volgen over uiteenlopende onderwerpen. We investeren in het leren kennen van elkaar en de jongeren en acceptatie staat centraal. Verder is ieder onderwerp bespreekbaar, openheid wordt ingezet als middel om contact te leggen, dit geldt zowel voor collega’s onderling als met de jongeren. We streven naar een veilig klimaat in een huiselijke sfeer waarin iedere jongere zichzelf kan en mag ontplooien. Er zijn een gedragswetenschapper, gebiedsmanager en meerdere ambulant hulpverleners verbonden aan de teams.

Jouw profiel als stagiair(e)
• Je studeert aan de Hogeschool Rotterdam Social Work, 3e jaars
• Je bent bereid te werken in onregelmatige diensten
• Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen
• Je bent stressbestendig en hebt incasseringsvermogen
• Je denkt in mogelijkheden, niet in problemen

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• Stagevergoeding van € 250,- per maand, op basis van 32 uur per week, volgens de cao jeugdzorg. Je gaat minimaal 28 tot maximaal 32 uur werkern
• Eén vast aanspreekpunt, namelijk je stagebegeleider, een geregistreerde jeugdzorgwerker, waarmee je regelmatig je stage en je functioneren bespreekt
• In de loop van je stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt.
• Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf.
• Meestal kun je ook je afstudeeropdracht doen als je je 3e jaarsstage bij Enver hebt gedaan.
• Goede werkervaring voor je toekomstige baan. Veel stagiairs blijven na hun stage bij Enver werken.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Annemieke Leeuwis of Allard Gerrits (Jeugdzorgwerkers) via (06) 13 34 38 46.

Solliciteren
Je sollicitatiebrief en cv kun je uploaden tot 25 november via de solliciteer direct knop.


Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl