Jeugd- en gezinscoach (Sociaal Team Zuidplas) Nieuwerkerk aan den IJssel

In deze functie mag je meteen knallen. Jouw bijdrage is heel belangrijk. De zorg voor gezinnen op de wachtlijst moet in kaart gebracht worden en geleverd. Het is aan jou om dit maatwerk te regelen. Is dit echt iets voor jou?

Wachtlijsten
Je zal in eerste instantie worden ingezet om de wachtlijsten weg te werken. Daarom ligt in het begin de nadruk op het herbeoordelen van maatwerk, zoals het evalueren van de geleverde zorg, brede uitvragen doen, een inschatting maken van de benodigde zorg en het schrijven van ondersteuningsplannen.

Brede hulpverlening
Als jeugd- en gezinscoach in het sociaal team Zuidplas kom je in een team terecht dat volop in ontwikkeling en beweging is. Je biedt hulp, ondersteuning en advies aan bewoners die ondersteuning nodig hebben. Dit kan op allerlei leefgebieden zijn (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten).

Jouw aanpak
Bij de start van de hulpverlening maak je samen met de gezinsleden een plan van aanpak, oftewel een  hulpverleningsplan. Je bent casusregisseur en biedt ondersteuning gericht op het verminderen van stressfactoren en het versterken van het gezin. Je stemt je ondersteuning af met andere betrokkenen bij het gezin en rapporteert over de voortgang.

Waar het kan, zet je het wijknetwerk in. Je besteedt aandacht aan positieve stimulering, structuur bieden, emoties uiten, begeleiden en stimuleren van schoolse activiteiten en taalstimulering. Je werkt hierbij intensief samen met verschillende ketenpartners zowel in de wijk als daarbuiten. Als er specialistische of intensievere zorg nodig is dan het wijkteam kan bieden, zorg je dat het gezin een indicatie krijgt voor de juiste hulpverlening. Je blijft als casusregisseur betrokken bij het gezin. Als casusregisseur heb je de taak om erop toe te zien dat de geïndiceerde ondersteuning passend is en blijft voor het gezin.

Het sociaal team Zuidplas
Het Sociaal Team is een 0-100 team: elke medewerker biedt vanuit zijn/haar eigen expertise hulp aan een of meer van de doelgroepen tussen 0 en 100 jaar. Het sociaal team is de toegang tot alle vormen van jeugdhulp, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. De medewerkers zijn in dienst van Enver of het samenwerkingsverband Voortouw. Het team heeft veel kennis en expertise in huis en valt onder de afdeling Maatschappij van de gemeente Zuidplas. Het Sociaal Team huist in het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel.  

Jouw collega’s
Het sociaal team is een gezellig team waarin samenwerking belangrijk is. Het team heeft ongeveer 10 medewerkers die zich op jeugdvragen richten en 15 medewerkers die zich hoofdzakelijk op volwassen cliënten richten. Er zijn gedragswetenschappers verbonden aan het team en er zijn voor de jeugdmedewerkers wekelijkse bijeenkomsten gericht op casuïstiek en reflectie. Er is een nauwe samenwerking, met leerplicht, scholen, Veilig Thuis, het CJG, de JGZ, mantelzorg- en vrijwilligersnetwerken en JeugdBeschermingWest.  In het dagelijks werk is de teamleider jouw aanspreekpunt. Vanuit Enver heb je een gebiedsmanager, die wat meer op afstand werkt en die eindverantwoordelijk is voor jouw functioneren.

Jouw profiel
• Hbo-diploma (Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek)
• Je bent ingeschreven in het beroepsregister SKJ of voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven
• Je hebt enkele jaren relevante werkervaring, zodat we je direct kunnen inzetten.
• Je hebt affiniteit met en kennis van de jeugdhulpverlening en bij voorkeur ook met LVB-problematiek of psychiatrie.
• Je hebt kennis van de richtlijn jeugdzorg, het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken.

Ons aanbod
• Een jaarcontract voor 28 tot 36 uur per week
• De eerste drie maanden word je ingezet om de wachtlijsten in gemeente Zuidplas weg te werken. Misschien kun je daar blijven en anders zoeken we in overleg met jou aansluitend een werkplek in een ander wijkteam binnen Enver.
• Salaris volgens schaal 9, min € 2.503,-- en max € 3.739,-- bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van ervaring.
• Een opleidingsbudget, onbeperkt toegang tot online trainingen van GoodHabitz en vakinhoudelijke trainingen. Enver is CEDEO of CRKBO erkend en biedt SKJ geaccrediteerde trainingen aan.
• Opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
• 200 verlofuren per jaar op fulltime basis
• Een eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand)
• Een reiskostenvergoeding
• Een tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering
• Collectieve ziektekostenverzekeringen
• Fietsenplan


Werken bij Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Solliciteer nu!
Sta jij in de startblokken om bij Enver aan de slag te gaan als Jeugd- en gezinscoach? Reageer dan via de onderstaande button “sollicitatie direct”.

Wil je eerst nog meer weten over wat jouw functie zo bijzonder maakt? Neem dan contact op met Talitha van de Bunt via talithavandebunt@enver.nl.

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum, zodra we de beste kandidaat hebben gevonden sluiten we de vacature. 

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl