Regisseur Multi Problem Gezinnen Sociaal Team Zuidplas

Als Regisseur Multi Problem Gezinnen (MPG) bied je hulp, ondersteuning en advies aan inwoners van Zuidplas die een hulpvraag hebben op meerdere leefgebieden (opvoeding, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten).

Regisseur Multi Problem Gezinnen
36 uur per week, Sociaal Team Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle)

Wat ga je doen als regisseur MPG
Je brengt samen met de inwoner en/of het sociaal netwerk de vraag in kaart en stelt een integraal interventieplan op. Je bent casusregisseur en biedt ondersteuning gericht op het verminderen van stressfactoren en het versterken van het gezin of huishouden, zodat het verder kan wanneer de zorg stopt. Je biedt (kortdurende) begeleiding wanneer dit nodig is. Je bemiddelt in crisissituaties; waarbij sprake kan zijn van meerzijdige partijdigheid of het risico op uithuisplaatsing (bijv. bij huiselijk geweld of ernstige psychische stoornissen). Je weet hoe te handelen en handelt bij (vermoedens) van huisgeweld, kindermishandeling of ander geweld in huiselijke kring en crisissituaties. Je hebt een continue focus op veiligheid en maakt ernst- en risicotaxaties. Je stemt je ondersteuning af met andere betrokkenen bij het gezin / huishouden en rapporteert gedegen over de voortgang. Waar het kan, zet je het wijknetwerk in. Je besteedt aandacht aan positieve stimulering, structuur bieden, emoties uiten, begeleiden en stimuleren van (schoolse) activiteiten. Je werkt hierbij intensief samen met verschillende ketenpartners.

Het sociaal team Zuidplas
Het Sociaal Team is een 0-100 team: elke medewerker biedt vanuit zijn/haar eigen expertise hulp aan een of meer van de doelgroepen tussen 0 en 100 jaar. De medewerkers zijn in dienst van Enver of het samenwerkingsverband Voortouw. Het team heeft veel kennis en expertise in huis en valt onder de afdeling Maatschappij van de gemeente Zuidplas. Het Sociaal Team huist in het gemeentehuis. Het is een team waarin samenwerking belangrijk wordt gevonden. Het team heeft ongeveer 9 medewerkers die zich op jeugdvragen richten en 14 medewerkers die zich hoofdzakelijk op volwassen cliënten richten. Het MPG team bestaat uit enkele volwassen- en jeugdmedewerkers. Er zijn gedragswetenschappers verbonden aan het team en er zijn voor de jeugdmedewerkers wekelijkse bijeenkomsten gericht op casuïstiek en reflectie. Er is een nauwe samenwerking, met leerplicht, scholen, Veilig Thuis, het CJG, de JGZ, mantelzorg- en vrijwilligersnetwerken en JeugdBescherming West, etc.

Het profiel
Je hebt een HBO-diploma (Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek) en je staat, in het geval van jeugdwerkers, ingeschreven in het beroepsregister SKJ of je voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven. Je hebt ervaring in, affiniteit met en kennis van de Jeugdwet, WMO, Participatiewet en de sociale kaart. Je beschikt over sterk analytisch vermogen en bent in staat de helicopterview te bewaren. Je werkt oplossingsgericht met een pragmatische inslag en bent stressbestendig. Je hebt een professioneel nieuwsgierige, open en belangstellende houding. Je hebt kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je hebt een flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit. Ook heb je een rijbewijs en beschikt over een auto.

De organisatie
Vanaf 1 januari 2018 vormen FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof samen Enver. Enver is er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt.

Ons aanbod
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Jeugdzorg. Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden in de functie van Jeugdzorgwerker ambulant
(schaal 10, min € 2.724,00 en max € 4.092,26 bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van ervaring). Daarnaast hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn, een eindejaarsuitkering, een fietsenplan, collectieve ziektekostenverzekeringen en korting op verzekeringen bij Centraal Beheer.

Sollicitatie en informatie
Je kunt reageren tot en met 21 februari
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Talitha van Bunt of Leonie van der Wielen per mail: talithavandebunt@enver.nl of Leonievanderwielen@enver.nl.
De gesprekken vinden plaats op 26 februari 2019 in de ochtend. Fijn als je hier rekening mee houdt.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Trefwoorden: Regisseur, MPG, Mult, Problem, Gezinnen, Zuidplas, Nieuwerkerk, Moordrecht.

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl