Jeugdzorgwerker C de Plataan

Werk je graag met een uitdagende en afwisselende doelgroep binnen een setting waar elke dag anders kan zijn? Dan is een functie bij crisisnachtopvang Plataan wel iets voor jou!

Jeugdzorgwerker C de Plataan
1 voor 28 uur en 1 voor 32 uur
Rotterdam

De Plataan
De Plataan is een crisisnachtopvang waar jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar tijdelijk kunnen verblijven. Het is een ‘bed-bad-brood’ voorziening voor dak- en thuisloze jongeren.
We werken met een zeer diverse doelgroep. Dakloosheid bij jongeren is veelal het resultaat van een opeenstapeling van diverse problemen, zoals een lang hulpverleningsverleden, verslaving, schulden, verstandelijke beperking, gedragsproblemen, geen scholing, werkloosheid, trauma’s en andere psychosociale- en psychiatrische problemen. De jongeren hebben een beperkt steunend netwerk en leven maanden, soms jaren, in problematische uitzichtloze situaties. Jongeren dienen bij COJ (Centraal Onthaal Jongeren) een verzoek in voor een WMO-arrangement, zodat zij hun leven weer op kunnen bouwen. Via deze weg worden zij aangemeld voor verblijf in de crisisnachtopvang, totdat zij doorstromen naar een eigen woonruimte met passende begeleiding.
Onze visie is dan ook: ‘Het startpunt van een nieuw begin, dat wordt bereikt door het bieden van op de cliënt afgestemde begeleiding binnen een veilige omgeving’. De focus ligt voornamelijk op het bieden van in ieder geval de basisbehoeften, rust en regelmaat, zodat de jongeren zelf regie kunnen nemen over hun leven. De begeleiding en ondersteuning is op verzoek van de jongeren en wordt afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden binnen de kaders van de crisisnachtopvang.

Jouw taken op de crisisnachtopvang
• Het creëren van rust, structuur en stabiliteit op de groep
• Observeren van het gedrag van jongeren en daar passend op handelen
• Begeleiding afstemmen op behoeften en mogelijkheden van jongeren binnen de perken en mogelijkheden van de crisisnachtopvang
• Begeleidingstrajecten volgen en waar nodig ondersteuning bieden
• Alert zijn en actief de veiligheid waarborgen
• De-escalerend werken
• Handelen in crisissituaties
• Werken in teamverband
• Samenwerken met gemeente en ketenpartners (zoals Youz, CVD, Maaszicht, Leger des Heils)

Jouw profiel
• Je hebt een HBO-diploma Social Work (SPH/ MWD/Pedagogiek)
• Je staat ingeschreven in het beroepsregister SKJ of je voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven
• Je hebt affiniteit met dak- en thuisloze jongeren en een crisisopvangsetting
• Je hebt, bij voorkeur, werkervaring met mensen met diverse psychische problematiek
• Je staat stevig in je schoenen
• Je bent sociaalvaardig in het contact met jongeren en collega’s
• flexibiliteit in denken, stressbestendigheid en besluitvaardigheid behoren tot jou kwaliteiten

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdzorg
• in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden in de functie van jeugdzorgwerker C
• salarisschaal 8, minimaal € 2.310,- en maximaal € 3.431,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), afhankelijk van relevante werkervaring
• collectieve ziektekostenverzekeringen en maandelijkse tegemoetkoming van € 20,- op aanvullende ziektekostenverzekering
• opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
• eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand) en 8% vakantiegeld
• 200 verlofuren per jaar op fulltime basis
• reiskostenvergoeding
• scholingsbudget, onbeperkt e-learning via GoodHabitz, vakinhoudelijke trainingen. Enver is CEDEO of CRKBO erkend en biedt SKJ geaccrediteerde trainingen aan.
• fietsenplan
• vergoeding van de kosten voor een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag

Informatie over de vacature
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Michiel Joosse, gebiedsmanager, telefoon 06-14496885.

Solliciteren als jeugdzorgwerker
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 22 april a.s. uploaden via de solliciteer direct knop.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Trefwoorden: vacature, jeugdzorg, jeugdzorgwerker, crisis, crisisopvang, jongvolwassenen, hbo, social, social work, sph, mwd, pedagogiek, rotterdam, opvang


Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl