Stagiair(e) gedragswetenschapper meerdere plekken

We hebben meerdere stageplekken voor gedragswetenschappers in opleiding. In deze stages ben jij van meerwaarde omdat jij de hulpverleners ondersteunt en meedenkt over passende hulp aan kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties. Veel voorkomende thema’s zijn schuldenproblematiek, kindermishandeling en huiselijk geweld.

Meerdere stageplekken gedragswetenschapper
Uren in overleg
Regio Rotterdam – Vlaardingen - Dordrecht

Wat ga je doen als stagiaire gedragswetenschapper
Je levert een structurele inhoudelijke bijdrage aan het hulpverleningsproces van start tot het afronden van de hulp. Je werk richt zich op de inhoudelijke ondersteuning van hulpverleners. De inhoudelijke ondersteuning van medewerkers vindt o.a. plaats in casuïstiekoverleggen, en door middel van werkbegeleiding. Daarnaast bied je waar nodig en gevraagd deskundigheidsbevordering op diverse thema’s. Je geeft mede richting aan methodiek- en beleidsontwikkeling en begeleidt veranderkundige processen, en de implementatie van nieuw inhoudelijk beleid.

Wijkteam Rotterdam
Sinds 2015 heeft elke wijk in Rotterdam en omstreken een eigen wijkteam waarin professionals samenwerken. Zo krijgen mensen snel de hulp die ze nodig hebben, dicht bij huis. Wijkteammedewerkers hebben elk hun eigen specialisme, bijvoorbeeld jeugdhulp en hulp bij opvoeden, financiën en schulden, werk en dagbesteding, wonen, volwassenen en kinderen met een beperking, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, ouderen en/of verslavingsproblematiek. De specialistische kennis wordt ingezet voor de eigen cliënten, maar ook om de collega's in het wijkteam te ondersteunen, zodat wijkteammedewerkers elk gezin kunnen begeleiden volgens het principe 1 gezin-1 plan-1 regisseur. De medewerkers worden vanuit een moederorganisatie uitgeleend, bijvoorbeeld Enver, MEE, Yulius of Antes. De VraagWijzer, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de huisarts en andere professionals kunnen mensen, die professionele begeleiding nodig hebben, doorverwijzen naar het wijkteam. Mensen kunnen het wijkteam dus niet zelf benaderen. Het werken in een wijkteam is een hele uitdaging. Je komt niet in een gespreid bedje. Dit vraagt van jou reflectievermogen; daarom is een eerste reflectievraag aan jou: “Is dit voor mij een geschikte stageplaats?”
 
Dagbehandeling Vlaardingen
Gezinnen met jonge kinderen kunnen door verschillende oorzaken en om verschillende redenen hulp nodig hebben. Als de hulp in reguliere voorzieningen niet toereikend is, kan dagbehandeling een optie zijn. Meestal gaat het om kinderen met vragen rondom hun ontwikkeling en hun gedrag. Ouders willen graag weten wat er met hun kind aan de hand is, wat de beste aanpak is en welke vervolgplek het beste bij hun kind past. Dagbehandeling biedt een gestructureerde en stimulerende omgeving en is ondersteunend om een goed beeld te vormen van de mogelijkheden. De hulp van de dagbehandeling bestaat uit diagnostiek, begeleiding, training, behandeling en hulp bij de overgang naar de vervolgplek. De dagbehandeling bestaat uit meerdere groepen, vaak met een specifiek behandelklimaat. In een groep zitten 8 tot 10 kinderen.

Multidisciplinaire Kinder Dagbehandeling (MKD)
Het MKD in Dordrecht biedt hulp aan kinderen van 2-7 jaar met een stagnerende en/of (ernstige) bedreigde ontwikkeling en aan hun ouder(s). Vaak zijn er kind-eigen factoren in het spel in combinatie met handelingsverlegenheid bij de ouder(s). Het ontwikkelings- en/of onderwijsperspectief is voor veel kinderen meestal nog onduidelijk. Te denken valt aan kinderen met autismespectrum problematiek, ADHD, spraak/taalproblematiek, hechtingsproblematiek of kinderen uit multi-problem gezinnen. De gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen bij deze kinderen zijn ernstig en complex en kunnen in de reguliere dagbesteding niet worden opgelost dan wel gehanteerd. De kinderen hebben hulp nodig op meerdere gebieden. Het intelligentieniveau van het kind is niet lager dan 70. Het MKD biedt kinderen een veilige behandelomgeving, waarin het perspectief voor kind en ouder(s)wordt verduidelijkt door inzet van procesdiagnostiek en specialistische behandeling van het kind.

Je collega’s
Je maakt ook deel uit van het team van gedragswetenschappers en gebiedsmanagers in de regio waar je gaat stage lopen. Elke gedragswetenschapper levert zijn/haar aandeel in de methodiekontwikkeling. Het team gedragswetenschappers heeft met elkaar maandelijks intervisie en je neemt deel aan overstijgende vakgroepen. Het team bestaat uit mensen met  uiteenlopende expertises, ervaring en achtergrond. De teams zijn kritisch, ondernemend en gericht op vernieuwing.

Jouw profiel als stagiaire
• Studerend voor WO Orthopedagogiek / Kinder- en jeugdpsychologie
• Beschikbaarheid van minimaal 24 uur per week
• Improvisatievermogen, flexibiliteit, grote zelfstandigheid, samenwerken
• Integriteit; vóór aanvang van je stage overleg je een originele Verklaring Omtrent Gedrag én een ondertekende stage-schoolovereenkomst

Over Enver
Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Ons aanbod
• Stagevergoeding van € 250,- per maand, op basis van 32 uur per week, volgens de cao jeugdzorg.
• Eén vast aanspreekpunt, namelijk je stagebegeleider, een geregistreerde gedragswetenschapper, waarmee je regelmatig je stage en je functioneren bespreekt
• In de loop van je stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt.
• Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf.
• Meestal kun je ook je afstudeeropdracht doen als je je 3e jaarsstage bij Enver hebt gedaan.
• Goede werkervaring voor je toekomstige baan. Veel stagiairs blijven na hun stage bij Enver werken.

Informatie over de stagevacature
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Stéphanie Kwakman, programmaleider leren en ontwikkelen, telefoon 06-53260007 of mailen naar stephaniekwakman@enver.nl.

Solliciteren als stagiaire
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 31 mei a.s. uploaden via de solliciteer direct knop. Wil je in je brief motiveren bij welke team je wilt stagelopen. We kunnen dan je brief naar de betreffende gedragswetenschapper doorsturen.

Trefwoorden: vacature, stage, stagiair, stagiaire, stageplaats, stageplek, wo, orthopedagogiek, gedragswetenschappen, rotterdam, vlaardingen, dordrecht, wijkteam, dagbehandeling, jeugdhulp, jeugdzorg, jeugd, kind, sociaal team
 


Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl